Vann i drivstoff

Vann - Din største fiende i diesel

Ren Diesel

Det helt essensielt for god produktkvalitet at dieselen holdes fri for uønskede partikler og ren diesel er helt avgjørende for at moderne motorer skal fungere som de skal. Innsprøytingssystemene i de nye "common rail" dieselmotorene opererer under høyt trykk og har et økende behov for rent drivstoff for blant annet å forhindre problemer som f.eks. tette dyser. Den økende bruken av biodiesel har også skapt en stadig større utfordring i å levere ren diesel.

Typiske problemer for dieselkvalitet:

 • Urenheter og partikler
 • Drivstoffoksidasjon
 • Mikroorganismer
 • Vann

 • Vann i diesel

  Vannkonsentrasjon over akseptable internasjonale verdier gir:

 • Korrosjon som kan føre til problemer med innsprøytningssystemer.
 • Rustpartikler som fører til slitasje.
 • Slitasje grunnet lav smøreevne.
 • Etsing og spalting spiser bort metaloverflater.
 • Pitting og kavitasjoner.
 • Isdannelse med tilhørende problemer ved lave temperaturer.
 • Negativ effekt på drivstoffadditiver.
 • Mulighet for vekst av mikroorganismer.
 • Risiko for økt oksidering av drivstoff.