AquAway Cushion

Hold tanken fri for alt vann

Diesel polishing produkt

Med "AquAway Cushion" kan du omdanne drivstoff som tidligere ble kasert ("vrak-diesel") til rent drivstoff (salgsdrivsstoff). Både fritt- og bundet vann (oppløst vann) vil bli fjernet med "Cushion" og våre erfaringsverdier viser et vanninnhold på 60-70 mg/kg. DieselCare "Cushion" bringer med andre ord produktet ditt "tilbake til live".

  • "Cushion" vil bli plassert i bunnen av tanken for å absorbere vann som kommer inn i tanken.
  • Kan ligge i tanken for å sikre god drivstoffkvalitet over lengre tid.
  • Levetiden kan være opp til ett år.
  • Om utskiftning er nødvendig, kan man sjekke dette med "sampling tool".
  • Enkle verktøy.
  • Kostnadseffekitv løsning, uten behov for ekstra energi.
  • Kan også bli brukt til å rengjøre avfallsdiesel.
  • Dette verktøyet er ment for bruk av tankeiere og servicepersonell.
  • AquAway - Løser dine problemer effektiv og kostnadseffektivt